EN NL Log in

BRAM
zaait
u oogst

Businessplan

Heeft u een concept klaarliggen en zou u dit idee tot een succesvolle onderneming willen uitwerken? BRAM ondersteunt u bij alle stappen die voorafgaan aan de start van uw onderneming. BRAM ontwikkelt en realiseert uw doelstellingen, de haalbaarheid en het plan voor het bereiken van deze doelen.

 • Idee, missie en strategie:
  BRAM helpt u bij het formuleren van uw ondernemingsplan en de daarbij behorende doelstellingen. Daarbij houdt BRAM in het achterhoofd dat deze doelen SMART moeten zijn: Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdsgebonden.
   
 • Voorstelling van het nieuwe product of de nieuwe dienst:
  BRAM beschrijft uw nieuwe product of dienst op kernachtige wijze en let daarbij op de ontwikkeling, lancering en commercialisering.
   
 • Marktanalyse en marketing:
  BRAM analyseert en beschrijft voor u de bedrijfstak van uw onderneming, uw doelmarkten, concurrentiepositie, de toekomstige klanten, en uw marketingstrategie.

 • Onderzoek en ontwikkeling:
  BRAM analyseert en beschrijft het kennispeil binnen uw bedrijf en de ontwikkelingen die er (gaan) plaatsvinden.

 • Technische haalbaarheid:
  Door een grafische weergave te maken van het productieproces en vervolgens elke fase hierin te analyseren kan BRAM te weten komen of uw concept technisch haalbaar is.

 • Benodigd personeel en eisen:
  BRAM biedt u inzicht in uw personeelsbehoefte om opdrachten ten uitvoer te kunnen brengen.

 • Financiële onderbouwing:
  Een financiële planning is van groot belang bij het opstellen van een bedrijfsplan. BRAM kijkt of uw concept financieel haalbaar is door alle onderdelen van het ondernemersplan te vertalen in financiële middelen.

 • Opstellen businessplan:
  Naast de behandeling van alle losse onderdelen uit een businessplan, is BRAM er ook om voor u een compleet businessplan te maken.
 
Logo /images/articles/amgen.pngLogo /images/articles/ccv.pngLogo /images/articles/cherio.pngLogo /images/articles/currence.pngLogo /images/articles/daihatsu.pngLogo /images/articles/depers.pngLogo /images/articles/dpd.pngLogo /images/articles/eventsit.pngLogo /images/articles/feet.pngLogo /images/articles/fijncadeau.pngLogo /images/articles/fincq.pngLogo /images/articles/formulafactory.pngLogo /images/articles/gigasoft.pngLogo /images/articles/gulf.pngLogo /images/articles/hotgsm.pngLogo /images/articles/intersolve.pngLogo /images/articles/ip2solutions.pngLogo /images/articles/mkbmedia.pngLogo /images/articles/mobitech.pngLogo /images/articles/mulders.pngLogo /images/articles/multilease.pngLogo /images/articles/opmax.pngLogo /images/articles/pep.pngLogo /images/articles/podium.png