BRAM BV is de holding van waaruit ondernemer 
André Ansems participeert. 

Na een succesvolle carriëre als internationaal marketing & salesmanager, is André in 2007 gestart als zelfstandig interim marketeer onder de naam BRAM - Business Research Acquisition Marketing. Na een serie projecten succesvolle afgerond te hebben, ontstond er in 2010 de mogelijkheid om te participeren in meerdere ondernemingen. Het werden er 4 op dat moment.

In 2013 is de focus gelegd op audiovisuele communicatie. Door onverwachtse overname van de aandelen is Filmding BV in 2016 in volledig eigendom van BRAM BV gekomen. De ambitie is om in de komende 3 jaar opnieuw te participeren in een reeds bestaande onderneming waar André van toegevoede waarde kan zijn.